Workshops

På en workshop kan du lära dig mer om hur det fungerar, experimentera med dofter och funktioner. Vi kan ordna workshops även till grupper och företag.
Ta gärna kontakt oss gärna så kan vi skapa det du/ni vill ha.

anna.irestig[snabel-a]primulina.se

r!parfymflaskor